Bonje om de boomhut

 

Wat vooraf ging:

 

Jeffrey en Bruno hebben het luik van de boomhut met een zwaar brommerslot afgesloten. Julia weet waar Jeffrey de sleutel bewaart. Tussen de middag “leent” ze hem even. Yvette laat hem in de doe-het-zelf-winkel van haar vader namaken. Eindelijk kunnen ze weer in de hut. Maar als Bruno en Jeffrey ontdekken dat de anderen weer in de hut zitten zijn ze woest.

 

Het geluid van brekend hout drong in de hut door.

“Kan jij zien wat ze doen?” fluisterde Mark.

“Nee,” antwoordde Julia. Het duurde niet lang voordat ze hen weer tevoorschijn zag komen, hun armen vol met dorre takken. “Wat doen ze nou?” mompelde ze.

Samen gluurden ze door de spleet in de vloer. Mark zag hoe Birgitte een schrift uit haar schooltas haalde en ermee naar de boom liep. In de hut was het geluid van scheurend papier te horen. “Zie jij wat ik zie?” fluisterde hij schor.

Verschrikt keek ze hem aan. Haar gezicht trok bleek weg. “Zouden ze dat echt gaan doen?”

Mark haalde zijn schouders op.

“Wat doen?” vroeg Bertje.

“De boel in de fik steken!” In Julia's stem klonk paniek. “Zijn ze nou helemaal gek geworden? Dat is hartstikke gevaarlijk!”

“Gaan ze onze boom in de fik steken?” Bertjes lip trilde. “Ik wil eruit.”

“Wees maar niet bang,” troostte Yvette hem, “dat doen ze echt niet.”

“Ze willen ons alleen maar bang maken,” fluisterde Mark, “maar we laten ons niet kennen.”

“Wedden dat het een idee is van Birgitte?” zei Julia. “Die griet loopt zich altijd uit te sloven. Die doet echt alles om op te vallen.”

“Ssst.” Mark hief luisterend een vinger omhoog. Was dat een lucifer die werd afgestreken? Ze luisterden gespannen. Een hele tijd bleef het stil. Plotseling snuffelde Julia met haar neus in de lucht: “Rook!”

“Ze doen het echt! Ze zijn hartstikke gek!” zei Mark ontzet. “Straks vliegt de hele boel in de fik! Dan verbranden we hier levend!”

“Dat kan niet zomaar,” stelde Yvette hem gerust. “Het hout is veel te nat. Het heeft de laatste tijd nogal niet geregend.”

Weer roken ze de geur van brandend hout, sterker deze keer.

“Ik wil eruit,” jammerde Bertje zacht en begon aan het slot te trekken. “Ik vind het niet leuk meer.”

“Er kan niets gebeuren,” fluisterde Yvette. “Die vlammen komen nooit tot aan de hut. We zitten hier veel te hoog.” Maar op hetzelfde moment drong er een rookwolk tussen de planken van de vloer de hut binnen. Ze moest hoesten.

Angstig greep Bertje de hand van zijn broer. Mark haalde de sleutel uit zijn zak.

“Je bent toch niet van plan om ze hun zin te geven?” zei Yvette verontwaardigd.

“Ik wil niet dat die rotgriet in onze hut komt.” Julia's stem trilde.

Beneden hen knetterden vlammetjes in het vochtige hout en opnieuw drong er rook de hut binnen. Bertje hoestte. “Ik wil eruit,” herhaalde hij snikkend. “Straks zijn we allemaal dood.”

Mark stak de sleutel in het slot en met een klik sprong het open. Hij tilde het luik op. Beneden zich zag hij alleen maar ιιn grote, grijze wolk. Opeens was er een vlaagje wind dat de rook wegblies, waardoor hij recht in de onzeker grijnslachende gezichten van Bruno, Jeffrey en Birgitte keek. Tussen hen in was een oranjerode gloed te zien, waaruit telkens spitse vlammentongetjes opsprongen. Het was alsof ze hun best deden om hem te pakken. Verbeeldde Mark het zich nu, of voelde hij de hitte al door zijn schoenzolen heen? “Zijn jullie nou helemaal gek!” riep hij woedend. “Mijn broertje stikt hier zowat. Maak dat vuur uit.”

“Als jullie naar beneden komen,” zei Jeffrey.

Bruno schopte met zijn voet de takken uit elkaar. Een brandend vel papier dwarrelde door de lucht. Meteen werden de vlammen minder en doofden tenslotte uit. “Rol de touwladder maar uit, nu kan het.”

Zwijgend klommen ze naar beneden. Jeffrey hield gebiedend zijn hand op. “De sleutel!”

Mark legde hem er nijdig in. Met gebogen hoofd liep hij weg. De andere drie volgden. Toen ze buiten gehoorsafstand waren, tikte Yvette hem op zijn schouder. Mark keek om. Tussen duim en wijsvinger hield ze een glimmende sleuteltje. “Reservesleutel,” zei ze met een ondeugend lachje.

Terug naar

 9+ pagina

Terug naar beginpagina